Հեղինակային մանկավարժության հեղինակների ամենամյա մայիսյան 12-րդ հավաք

                         ՀՀ ԿԳՆ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

                          2-5 տարեկանների խնամքի և զարգացման խմբեր.

Նախակրթարանն  իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության oրենսդրությամբ, Կանոնադրությամբ, կրթահամալիրի ներքին կարգապահական կանոններով, կրթահամալիրի զարգացման ծրագրով, դպրոց-պարտեզի կանոնադրությամբ, զարգացման ծրագրով և սույն կարգով:
Նախակրթարանը ապահովում է կրթական բաց համայնքի ձևավորումը և զարգացումը:

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում գործում են նախակրթարաններ 2-5 տարեկանների համար։ Նախակրթարանները գործում են դպրոց-պարտեզների կազմում: Այստեղ ընդունվում են 2-4 տարեկան երեխաները, ում ծնողները ծանոթ են իրականացվող հեղինակային ծրագրին և կնքում են համապատասխան պայմանագրեր:

Կրթահամալիրի նախակրթարանները գործում են դպրոց-պարտեզների (այսուհետ՝ դպրոց) կազմում

 1. Արևելյան դպրոց-պարտեզ
 2. Արևմտյան դպրոց-պարտեզ
 3. Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ
 4. Հարավային դպրոց-պարտեզ
 5. Քոլեջ

2-5տարեկան երեխայի(այսուհետ`Սան) խնամքի և զարգացման կազմակերպում մոդել միջավայրում(Ծրագրում),որտեղ սաների թիվը չի անցնում 25-ը:  Նախակրթարանն աշխատում է ամեն օր, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից` առավոտյան 09.00-17.00` լրիվ օրով և 9.00-13.00՝ ոչ լրիվ օրով

 Սաների գործունեությունըզարգացումը կազմակերպվում  է `

Սաների ընդունելությունը կազմակերպվում է 08.45-09.30։ Սաներն ինքնուրույն են զգեստափոխվում: Դաստիարակները կատարում են սաների հաճախումների հաշվառում ամեն օր մինչև ժամը 09։45 և գրանցում էլեկտրոնային մատյանում: Երեխայի բացակայության կամ ուշացման, ինչպես նաև դրանց պատճառների մասին ծնողը դաստիարակներին տեղյակ է պահում մինչև 09.30:

Սննդի կազմակերպում

Սաների առողջ զարգացման համար կարևոր նշանակություն ունի սննդի ճիշտ կազմակերպումը։ Նրանք սնվում են լրիվ օրվա դեպքում երեք անգամ, ոչ լրիվ օրվա դեպքում՝  երկու անգամ: Սնունդը կազմակերպվում է շաբաթվա սննդացանկով, որ կազմում է ծրագրի առողջագետը՝ տնօրենի, դաստիարակների և խոհարարի հետ խորհրդակցելով։ Շաբաթվա կերակրացանկը տեղադրվում է դպրոցի ենթակայքում:

Խմբասենյակը

Երեխայի՝ նախակրթարանային հարմարավետ առօրյայի համար կարևոր գործոններից է ճիշտ միջավայրում ճիշտ պայմաններ ապահովելը։ Խոսքը խմբասենյակի մասին է՝ լուսավոր, ընդարձակ, հարմար  2-4 տարեկանին՝ վազվզելու, թռչկոտելու, չափել-ձևելու, հաշվել-համեմատելու, նկարելու, լուսանկարելու,  եփել-թափելու, մարմինը կոփելու, դիտելու- ուսումնասիրելու, քնելու-հանգստանալու համար: Այստեղ բոլորի համար բաց, տեսանելի ու  հասանելի է հանդերձարանը, սանհանգույցը, խոհանոցը, կահույքը՝ առանց սուր անկյունների, հատակ-հարթակը ՝ առանց խոչընդոտների, ելուստների:

Մյուս կարևոր գործոնը երկու դաստիարակի համատեղ, հավասար իրավունքներով աշխատանքն է․ սաների գործունեության կազմակերպումն ու խնամքն իրականացվում են միասին, ինչն էլ ապահովում է հիգիենիկ, զարգացնող միջավայր:

Դաստիարակը

 • ընդունվում է համապատասխան վերապատրաստումն ու մրցույթն անցնելուց հետո:
 • Խմբի սաների գործունեության կազմակերպիչն ու Ծրագրի իրականացման պատասխանատուն  է:
 • Ունի անհատական թվային ուսումնական գործիքներ՝ նոթբուք-նեթբուք, լուսանկարչական ապարատ, ձայնագրիչ, բջջային հեռախոս.
 • ազատ տիրապետում է հայերեն գրավոր և բանավոր խոսքին
 • տանը և դպրոցում ունի համացանցին միացված համակարգիչ (նոթբուք-նոթբուք )
 • տեխնիկապես գրագետ է՝ ազատորեն օգտվում է ՏՀՏ միջոցներից, դրանք կիրառում է  աշխատանքում
 • ունի բլոգ և ամեն օր օգտվում է դրանից
 • համացանցի, բլոգի, skydrive-ի,  hօtmail –ի միջոցով  կազմակերպում է ծնողական կրթություն, տեղեկատվություն, ծնողների, սաների հետ միասնական աշխատանքներ է ստեղծում
 • տիրապետում է անհրաժեշտ հմտություններին, բլոգավարությանը, մոնտաժային պարզ ծրագրերին…
 • ապահովում է հիգիենիկ զարգացնող միջավայր.
 • երգում է, պարում է, լողում է, ստեղծագործում է…
 • հետազոտական աշխատանքներ է կատարում (հոդված, դիտարկում, թարգմանություն, ուսումնական նյութի ստեղծում).
 • երեխայի ազատ, ինքնաբուխ գործունեության ակտիվ մասնակիցն ու դիտարկողն է:

Նախակրթարանի սանը

 • ինքնուրույն է, ինքնակազմակերպվող, ինքնաբավ, իր պահանջմունքներն ու հետաքրքրությունները բավարարող.
 • շրջապատն ու շրջակա միջավայրը խնամող
 • երգող է, պարող, խաղացող, ազատ, անկաշկանդ.
 • թվային տեխնիկային սովոր, դրանցից օգտվող (ինքնուրույն կամ մեծի օգնությամբ)
 • զննելու, դիտելու, իր զարգացմանը համապատասխան եզրակացություններ անելու ունակ.
 • առողջ, շարժուն, ճարպիկ, լողացող, հեծանիվ վարող, գլուխկոնծի տվող.
  հիգիենայի պայմաններին ծանոթ, դրանք պահպանող անհատականություն է:

Սաների ամենօրյա պարտադիր գործունեություն.

 • միջավայրի առավոտյան խնամք՝ հիգիենա-օդափոխություն-մաքրություն, բույսերի խնամք, կենդանիների կերակրում
 • անհատական հիգիենայի պահպանում
 • առավոտյան վարժանք՝ ուրախ մարմնամարզություն, երգ-պար-խաղ
 • լող՝ տաք եղանակին կամ հնարավոր բոլոր դեպքերում ամեն օր, ցուրտ եղանակին՝ շաբաթվա որոշակի օրերին
 • տեխնոլոգիա՝ ներառյալ նկարչությունը

Սաների համակողմանի և արդյունավետ զարգացման համար մեծ է ծնողի դերը։

 Ծնող.

Ծնողը ծանոթ է ծրագրին, տեղյակ է նախակրթարանի գործունեությանը:
Ծնողը ոչ միայն պատվիրատու է, գործընկեր, այլև իր երեխային վերաբերող նյութի յուրացնողը, իրագործողն ու տարածողը: Նախակրթարանային գործունեության արդյունավետ կազմակերպման,  զարգացման ծրագրերին աջակցելու և համայնքի հետ արդյունավետ համագործակցություն ապահովելու նպատակով ձևավորվում են    ծնողական  խորհուրդներ:
Նախակրթարանի ծնողական խորհուրդը կազմավորվում է սաների ծնողներից: Ծնողական խորհրդի նախագահը ընտրվում է փակ քվեարկությամբ` ձայների պարզ մեծամասնությամբ: Ծնողական խորհրդի նախագահը դպրոցի ծնողական խորհրդի անդամ է:

Ծրագրի իրականացումը ղեկավարում է Դպրոցի ղեկավարը:

Դպրոցի ղեկավարը

 • սաներին ընդունում է Նախակրթարան.
 • վերահսկողություն է իրականացնում խմբերի գործունեության բովանդակության, սաների զարգացման նկատմամբ.
 • ապահովում է սաների առողջ և անվտանգ սնունդը՝ հիգիենիկ պայմաններում.
 • ապահովում է սահմանված կարգով պարտադիր գործածության երաշխավորված փաստաթղթերի վարումը և պահպանումը:

Ծրագրի, Ծրագրի իրականացման, արդյունքների լուսաբանում


Ծրագիրը, Ծրագրի իրականացումը, արդյունքները լուսաբանվում  են ամենամսյա ամփոփման ծեսով,  դաստիարակների ուսումնական բլոգներում, Դպրոցի ենթակայքում, Ծրագրի` «2-4տարեկանների խնամքի և զարգացման» խմբում:

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements