Համագործակցության ծրագիր

Նախագիծը՝ «Մենթոր ուսուցիչներ». նշանակման, գործունեության կարգ. Փորձաշրջանով աշխատող, սկսնակ ուսուցչին (ուսուցիչ-ստաժոր) ծրագրային-մեթոդական աջակցություն ցուցաբերելու համար դպրոցի ղեկավարը փորձառու ուսուցչին առաջարկում է սկսնակի մենթորը լինել մինչև երեք ամիս ժամկետով։

Խորհրդատվություն ստացող դաստիարկներ`   Շարունակել կարդալ “Համագործակցության ծրագիր”